Arengukava

Arendatav maa-ala, üldnimega Allika, hõlmab kokku 11 erinevat kinnistut. Allika detailplaneering kehtestati märtsis 2005 aastal. Projekt teostati Argentor OÜ poolt koostöös arhitektuuribürooga Tõnis Tarbe OÜ. 

Eesmärgiks on maa-ala efektiivsem kasutamine ja selle varustamine kommunikatsioonidega, säilitades maksimaalselt maa-ala keskosas paikneva kõrghaljastatud loodusliku keskkonna.

Arengukava kohaselt on planeeritud:

  1. 2005 - teede ja kommunikatsioonide projekteerimine ja rajamine, kinnistute moodustamine, müük ja arendus.
  2. 2006 - kinnistute arendus ja vajadusel kinnistute müük.        

Allika detailplaneeringu tulemusena on loodud eeldused rajada:

Allika projekti realiseerumisel tekib keskkonnasõbralik sünkroonselt toimiv elu- ja majanduskeskond, nn asum, kus kõrghaljastatud keskosas paiknevad eramud ja elukondlik teenindus ja neid ringina ümbritsevad äri- ja tootmishooned.